Kontakt

Adresa

Kompleksi Tregtia, Ahmet Krasniqi,
Prishtine, Prishtinë 10000

Telefoni

+383 38 75 75 75

E-mail

info@hymeri.com