TË rejat

Te rejat Meister

Meister në vizitë tek Birra Peja

Meister Training Center ishtë në vizitë së bashku me BBQ (përfaqësues të Giz) dhe u takuan me z. Mybeshir Pajaziti ku u diskutua për projektet

Te rejat Hymeri elevators

Butona Antibakterial!

Butonat me veshje nano-argjendi, që mund të ofrojnë mbrojtje antibakteriale dhe të zvogëlojnë në mënyrë efektive rrezikun e infeksionit. Përparësitë: – Shkalla antibakteriale deri në