Për here të parë në Kosovë akreditohet Qendra Trajnuese Meister sipas sistemit DUAL gjerman për këto drejtime:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Instalues elektrik,

Niveli i IV sipas KKK, lloji: Kualifikim Kombetar Profesional (D) me 62 kredi të AAP.

 

Instalues i Ngrohjes, Klimatizimit dhe Ujësjellsit,

Niveli i IV sipas KKK, lloji: Kualifikim Kombetar Profesional (D) me 46 kredi të AAP.

 

Operator i Roboteve Industrial – Teknik i Drejtimit të Proceseve Mekatronikë,

Niveli i IV sipas KKK, lloji: Kualifikim Kombetar Profesional (D) me 65 kredi të AAP.

 

Meister është qendra e vetme e trajnimit profesional sipas sistem DUAL gjerman në Kosovë.

 

 

#trajnim #punesim #meister #dual #gjerman