MEISTER Training Center ka përfunduar me sukses licencimin për Nivelin III