Projektit në mes të Meister Training Center, LuxDev dhe 5 shkollave publike bashkëpunuese.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Projektit në mes të Meister Training Center, LuxDev dhe 5 shkollave publike bashkëpunuese.
Në këtë workshop morën pjesë nxënës, mësimdhenës dhe drejtor të shkollave, kështu duke zhvilluar edhe një pjesë praktike në laborator.
Pjesa praktike është mbajtur nga trajnerët e Meister, pjesë kjo mjaft interesante për nxënësit, pasi që kishin mundesi të praktikoheshin me pajisje moderne.
Në kuadër të projektit pjesa praktike për profilin “Teknik i elektronikës” do të mbahet në Meister Training Center çdo muaj, 5 ditë në javë me pajisjet më moderne të këtij profili, mundësi kjo që iu ofrohet shkollave bashkëpunuese:
  • SH.M.T. “Lutfi Musiqi”, Vushtrri;
  • SH.M.T. ”Pjeter Bogdani”, Ferizaj;
  • Q.K. “11 marsi”, Prizren;
  • SH.M.T. “Skender Luarasi”, Suhareke;
  • SH.M.T.”Mehmet Isai”, Gjilan;
#trajnime #punesim #aftesim #teknik #mekatronike #sanitari