MEISTER Training Center ka përfunduar me sukses licencimin për Nivelin III

MEISTER Training Center ka perfunduar me sukses licencimin për programin: “Instalues elektrik” Niveli III sipas KKK me 50 kredi të AAP. “Instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit” Niveli III sipas KKK me 30 kredi të AAP.       #trajnim #punesim #aftesim #instalime #elektrike #ujsjelles  

Projektit në mes të Meister Training Center, LuxDev dhe 5 shkollave publike bashkëpunuese.

Projektit në mes të Meister Training Center, LuxDev dhe 5 shkollave publike bashkëpunuese. Në këtë workshop morën pjesë nxënës, mësimdhenës dhe drejtor të shkollave, kështu duke zhvilluar edhe një pjesë praktike në laborator. Pjesa praktike është mbajtur nga trajnerët e Meister, pjesë kjo mjaft interesante për nxënësit, pasi që kishin mundesi të praktikoheshin me pajisje […]

Meister në vizitë tek Birra Peja

Meister Training Center ishtë në vizitë së bashku me BBQ (përfaqësues të Giz) dhe u takuan me z. Mybeshir Pajaziti ku u diskutua për projektet ekzistuese që kemi në fushën e aftësimit dual profesional, dhe  poashtu për projektet e së ardhmës dhe për mundësitë e implementimit në Kosovë. #meister #training #center #birra #peja #aftesim #trajnim […]